Registerbaserad forskning – vad, varför och hur? En interaktiv workshop med konkreta tips och råd.

When:
2015/12/03 @ 13:45 – 17:30
2015-12-03T13:45:00+01:00
2015-12-03T17:30:00+01:00
Where:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4
111 64 Stockholm
Sweden
Cost:
Please see http://www.sls.se/Riksstamman/Om-Riksstamman/

SIMSAM will organize an educational event 3 December at "Medicinska Riksstämman 2015". The target group is physicans and other medical staff working with (quality) registers with intentions to use reigsters for research purposes or who already have started to do this and want to learn more about register-based research. Information about the activity is posted below and will be updated continuously. Since the activity will be held in Swedish, the information below is also in Swedish.

Målsättningen  är att deltagarna ska få kunskap om fördelarna med och hur man praktiskt genomför registerbaserade studier. Erfarna forskare kommer att på ett informellt och interaktivt sätt ge praktiska tips och råd om hur man går tillväga och viktiga aspekter att tänka på kommer att diskuteras. Exempel kommer att ges på hur olika register kan kopplas samman i forskningssyfte med målsättning att förebygga och förbättra möjligheterna att behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Rundabordssamtal i mindre grupper kommer att ge fördjupade kunskaper om praktiska aspekter och frågeställningar för registerbaserade studier.

Målgruppen är läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med (kvalitets)register och som vill använda register i forskningssyfte samt läkare som redan har börjat med detta och vill lära sig mer om registerforskning.

Registrering och kostnader: Länk till registrering till Riksstämman samt till denna workshop inklusive information om kostnader. För att öka chansen att få plats vid SIMSAM workshopen – utnyttja möjligheten till förregistrering till punkerna A1-B2 nedan i samband med registrering till Riksstämman!

Länk till deltagarlista (uppdaterad 151203)

Översiktligt program: (A1 + A2: 13:45-14:45, B1: 15:00-16:00, B2: 16:30-17:30)
A1) Introduktion till registerbaserad forskning
Anita Berglund (Karolinska Institutet, KI) och Magnus Stenbeck (KI)

A2) Interaktiva miniseminarier – värdet av registerdata i medicinsk forskning
Kristin Andersson (Lunds universitet), Jesper Lagergren (Karolinska Institutet), Annika Rosengren (Göteborgs universitet), Tove Fall (Uppsala universitet)

B1 = B2) Valbara rundabordsamtal – fördjupning inför att använda registerdata

1) Hur går jag tillväga vid kliniska registerbaserade studier? Från forskningsfråga till tolkning av resultat
Anita Berglund (Karolinska Institutet, KI), Nele Brusellaers (KI)

2) Vilka metodologiska aspekter är väsentliga vid kliniska registerbaserade studier?
Jesper Lagergren (KI) och Anne Örtqvist (KI).

3)”Vad är tillåtet"? – praktiska aspekter på etiska och juridiska frågeställningar i samband med registerbaserade studier
 Anders Brändström (Umeå universitet) och Magnus Stenbeck (KI)

Specifika lärandemål: a) beskriva relevanta frågeställningar och studiedesigner för registerbaserade studier, b) identifiera möjligheter till att samla, kombinera och koppla samman olika datakällor och register för planering och genomförande av registeraserade studier, c) diskutera möjliga styrkor och svagheter hos tillgängliga register, d) resonera om juridiska och etiska aspekter, inklusive eventuell etikprövning, i samband med hantering av personuppgifter i forskningsprojekt och e) förklara var man kan hitta relevant information när det gäller aspekter relaterade till registerbaserad forskning.

Förutom att tillgodogöra sig kunskaper ges möjlighet att knyta kontakter som skulle kunna vara mycket värdefulla både om deltagarna väljer att bedriva/redan bedriver egna studier baserade på register eller om deltagarna önskar initiera samarbeten med existerande registerforskare. Konkreta exempel på programpunktens betydelse för den egna verksamheten är möjlighet till utvärdering av såväl förebyggande som behandlande insatser. Programpunkten kan i långtidsperspektiv ha stor positiv påverkan för såväl patienter som samhället i stort när det gäller att förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.