Svenska

Här finns information om SIMSAM på svenska.

SIMSAM är en förkortning för ”Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences” och utgör en satsning som stöds av Vetenskapsrådet (VR). Genom att prioritera tvärvetenskaplig, innovativ registerbaserad forskning kommer SIMSAM att bidra till förbättrad folkhälsa och ökade kunskaper om sociala frågor, t.ex. vilka faktorer i barndomen som resulterar i ökad risk för fetma eller cancer senare i livet. Dessutom syftar initiativet till att förbättra och utvidga nyttjandet av registerdata i forskning samt att öka kunskapen om hur registerforskning är organiserad i Sverige och internationellt. Sex forskarnoder och en forskarskola beviljades anslag för fem år från december 2008 till och med november 2012. VR tillkännagav 4 november, 2013, vilka som erhållit finansiering för den andra SIMSAM-perioden, 2014-2018.