New call for SINGS participants, application dead-line 2012-12-03

Var vänlig sprid till intresserade:

Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning
Ny utlysning – sista ansökningsdag den 3 december 2012, kl. 12.00
Start vårterminen 2013

Syftet med Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research (SINGS) är att stimulera interdisciplinär forskning och ge en fördjupad kunskap om och förståelse för hur registerdata kan och bör användas i forskning. Utbildningen är ett resultat av Vetenskapsrådets satsning på att stärka forskning som utnyttjar Sveriges unika infrastruktur av register; Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM). Kursprogrammet är relevant för alla kvantitativa vetenskapliga discipliner som använder register; epidemiologi, folkhälsa, sociologi, psykologi, hälsoekonomi och demografi. Programmet omfattar 3,5 veckors heltidsstudier under 2013 med eventuell förlängning om ytterligare 3,5 veckors heltidsstudier under 2014.

Utlysningen finns på KI:s hemsida under ”Nationella forskarskolor” eller via länken: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=35262&a=84444&l=sv

Please circulate to any interested parties:

Swedish interdisciplinary graduate school in register-based research
New call – deadline for application is December 3, 2012 at 12:00 (noon)
Begins spring semester 2013

The aim of the Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research (SINGS) is to stimulate interdisciplinary research and provide a deeper knowledge and understanding of how registry data can and should be used in research. The graduate school is a result of the Swedish Research Council´s efforts to reinforce research using the national unique infrastructure provided by the Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM). The program is relevant for all quantitative scientific disciplines that use registers; epidemiology, public health, sociology, psychology, economics and demography. The program includes 3.5 weeks full-time study during 2013 with a potential extension of an additional 3.5 weeks full-time study during 2014.

The call can be found at the KI website under ”National doctoral schools” or via the link: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=35262&a=84444