SIMSAM researchers urging validation of Swedish health data registers

UGIR members Rickard Ljung, Fredrik Mattsson and Jesper Lagergren together with Jonas Ludvigsson (MEB/Örebro) highlight the importance of validating Swedish health data registers in their recent article: "Validera mera! Gemensamt intresse av att kvalitetssäkra svenska hälsodataregister" in Läkartidningen (109) 2012.